Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Викладач: кафедри культурології.
Анотація: