Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Бородай Віра Віталіївна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: метою курсу є формування системи знань про сутність і зміст біомаркетингу біотехнологічної продукції як філософію підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки і конкуренції. Завдання: вивчення основних понять, систем і алгоритмів біомаркетингу; набуття практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань; формування вмінь творчого пошуку рішень удосконалення маркетингової діяльності біотехнологічного підприємства.

Рік останньої атестації: 2022