Спеціальність 101 Екологія
ОС Бакалавр, Семестр 6, ЄКТС: 4,0
Автор - Ракоїд Олена Олександрівна, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності

Опис курсу: Нормативна навчальна дисципліна «Екологія людини» вивчає закономірності взаємодії людини з довкіллям, вплив останнього на збереження здоров¢я, пристосування людського організму до техногенних змін навколишнього середовища, визначає індивідуальні особливості людини та вишукує принципи й методи морального і духовного її виховання на шляху перебудови мислення для усвідомлення своєї ролі в природі.