Спеціальність 101 Екологія
ОС Бакалавр, Семестр 6-7, ЄКТС: 2,0
Автор - Ракоїд Олена Олександрівна, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності

Опис курсу: Навчальна дисципліна «Збалансоване природокористування (Концепція сталого розвитку)» є вибірковою професійно-орієнтованою дисципліною циклу природничо-наукової підготовки фахівців із спеціальності 101 «Екологія» і має на меті формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі організації і контролю за використанням природних ресурсів і компонентів довкілля, оцінки рівнів шкідливого впливу на них антропогенних навантажень, розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо проведення природоохоронних і природовідновлювальних заходів з урахуванням аспектів сталого розвитку.