Спеціальність: 201 «Агрономія»

ОС: Бакалавр; ОП: «Агрономія»

Семестр 2. ЄКТС 4

Автор: Літвінова Олена Анатоліївна – доцент кафедри агрохімії та якості

продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна


Дисципліна: Управління біологічною цінністю продукції рослинництва


Анатоція

Основою теоретичного вивчення матеріалу та лабораторних занять є формування у бакалавра зі спеціальності «Агрономія» теоретичних знать та практичних вмінь щодо основ білкового, вуглеводного, ліпідного обмінів, формування вітамінного та мінерального комплексу сільськогосподарських рослин і управління ними протягом вегетації у сучасних технологіях вирощування із врахуванням погодно-кліматичних умов, родючості ґрунтів і сортогенетичних особливостей рослин з метою підвищення біологічної цінності продукції рослинництва відповідно до вимог стандартів. Організація контролю якості продукції за державною системою сертифікації.