Спеціальність:  162 «Біотехнології та біоінженерія». ОС: Бакалавр. Семестр:  8. ECTS: 2.

Автор: Таран Оксана Петрівна, к.б.н., старший викладач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Анотація:  Завдання курсу «Імуногенетика» полягає в опануванні студентами базових знань сучасних положень і законів імуногенетики, формування гуморального і клітинного імунітету, його ролі в розвитку ряду патологічних процесів, а також в освоєнні методичних прийомів, підходів та прикладних розробок, що застосовуються у сучасній практиці імунбіотехнологічних досліджень.