Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія ОС: Бакалавр. ECTS: 3
Автор: Борко Ю.П., асистент, кандидат сільськогосподарських наук

Анотація:  дисципліна формує основу практичних технологічних знань, необхідних у роботі біотехнолога завдяки глибокому розумінню синтетичних процесів, що відбуваються в клітинах мікроорганізмів. Освоєння даної дисципліни дозволить поглиблено оволодіти теоретичними основами мікробного синтезу, вивчити найважливіші мікробіологічні процеси, які відбуваються в природі.