Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Кузьменко Сергій Володимирович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Формування у майбутніх менеджерів теоретичних знань у сфері зовнішньоекономічної діяльності; набуття навичок щодо забезпечення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності.