Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4. ЄКТС: 12.
Викладач: Тепла Оксана Миколаївна - доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що зумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.