Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 5.
Автор: Власенко Юрій Григорович - доцент кафедри економічної теорії.
Анотація: Мікроекономіка досліджує поведінку людей і пояснює, чому і як вони приймають ті чи інші економічні рішення. Мікроекономіка вивчає поведінку індивідуальних господарських суб’єктів в різних ринкових структурах. Об’єктом вивчення мікроекономіки є поведінка мікроекономічних суб’єктів, тобто процес розробки, прийняття і реалізації рішень відносно вибору і використання обмежених ресурсів з метою одержання якомога більшої вигоди.

Рік останньої атестації: 2022