Спеціальність:•201 Агрономія; Освітня програма: (Агрономія)

ОС: Бакалавр; Семестр: 1; ЄКТС: 4,5

Автор: Меженський Володимир Миколайович – професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л.Симиренка.

Анотація:  Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка фахівців для роботи у галузі садівництва. Основними завданнями є вивчення особливостей росту, плодоношення й розмноження плодових культур, оволодіння знаннями із створення інтенсивних промислових садів та догляду за ними.