Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні основи статики, кінематики та динаміки руху рідких технологічних середовищ у переробних і харчових виробництвах, оцінку та закономірності зміни властивостей ньютонівських та неньютонівських рідин, їх моделювання у процесах переробки харчової сировини, основні закони перебігу даних гідродинамічних процесів; студенти мають можливість одержати практичні навички щодо гідравлічного розрахунку трубопроводів, вибору режиму руху рідини, обґрунтування заходів запобігання гідравлічного удару, кавітаційних ефектів, ознайомлення з гідротехнічним оснащенням переробних і харчових виробництв.

Рік останньої атестації: 2021
Автори курсу: Паламарчук Ігор Павлович; Жеплінська Марія Михайлівна