ОС: Бакалавр. Семестр:  7. ECTS: 3.
Лектор:  Гойчук Анатолій Федорович, д-р с.-г. наук, професор кафедри лісівництва.
Викладач: Кульбанська Іванна Миколаївна, канд. біол. наук, старший викладач кафедри лісівництва.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є забезпечення освоєння студентами таких питань як поширення грибів у різних типах лісу, методи вирощування грибів, інокуляція рослин мікоризними грибами, розпізнавання їстівних та отруйних грибів, лікарські властивості грибів, методи штучного вирощування сапротрофних та дереворуйнівних грибів, їх переробка та зберігання.