Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор (лектор): Бурова Зінаїда Андріївна, к.т.н., доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Викладач: Гудзенко Максим Миколайович, к.т.н., асистент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курсом передбачено вивчення основних понять і відомостей про організацію проектування, техніко-економічне обґрунтування будівництва біотехнологічних виробництв, порядку виконання стадій та етапів проекту, оволодіння студентами необхідних прийомів розробки та впровадження у виробництво нових біопроцесів.