Спеціальність: •201 Агрономія.
ОС: Бакалавр.
Семестр: 2.
ЄКТС: 3.
Автор: Анісимова Антоніна Анатоліївна – старший викладач кафедри землеробства та гербології.
Анотація: розглядаються питання еколого-біологічних особливостей бур’янів, класифікації бур’янів та їх угрупувань, структури агрофітоценозів, закономірностей та особливостей формування агрофітоценозів; розкриваються методи та заходи якісного контролювання бур'янового компоненту в посівах сільськогосподарських культур для одержання високих і стійких урожаїв сільськогосподарських культур.