Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва і біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні та практичні основи та методичний інструментарій електронної комерції.

Рік останньої атестації: 2022