Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова". ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва і біржової діяльності.
Анотація: Дисципліна "Електронна комерція" належить до................