Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Всього – 90 годин, з них лекції – 15, практичні – 30, самостійна робота – 45.
Автор: Троян Аліна Василівна – доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Тайм-менеджмент» є освоєння компетенцій, необхідних для управління часовими ресурсами, підвищення особистої ефективності, освоєння інструментарію в області організації і ефективного використання часу.
Дисципліна "Тайм-менеджмент" викладається як перший блок комплексної дисципліни "Управління персоналом".

Рік останньої атестації: 2022