Метою вивчення дисципліни «Тайм-менеджмент» є освоєння компетенцій, необхідних для управління часовими ресурсами, підвищення особистої ефективності, освоєння інструментарію в області організації і ефективного використання часу. Спеціальність:  - Менеджмент  - Маркетинг ОС: Бакалавр. Семестр: 8.ЄКТС: 3. 90 годин (12 - лекції, 12 - практичні, семінарські заняття, 66 - самостійна робота). Автори: Троян Аліна Василівна – доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського;Артюх Тетяна Олександрівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.