Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Комунікаційний менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань з проблем та перспектив розвитку міжособистісних, міжгрупових, масових та маркетингових комунікацій організаційних утворень різного типу для фундаментальної й спеціальної освіти та практичної діяльності за фахом.
Лідерство, управління комунікаціями та командною взаємодією.

Рік останньої атестації: 2023