Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Робототехнічні системи і комплекси с.г. виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Викладач: Черниш Олег Миколайович, канд. техн. наук, доцент кафедри механіки; Куценко Анастасія Григорівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри механіки.
П24