Спеціальність: 162 - Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 1.
Лектор: Копілевич Володимир Абрамович, д.х.н., проф., зав. кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Викладач: Прокопчук Надія Миколаївна, к.х.н., доц., доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Метою спецпрактикуму з аналітичної хімії є надання студенту можливості застосувати набуті теоретичні знання та практичні навички для здійснення комплексного аналітичного дослідження, наближеного до виробничого лабораторного експерименту.