Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 1.
Лектор: Прокопчук Надія Миколаївна, к.х.н., доц., доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Викладач: Копілевич Володимир Абрамович, д.х.н., проф., зав. кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води; Кравченко Ольга Олександрівна, к.б.н., доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Метою навчальної практики з гідрології є надання студенту можливості застосувати набуті теоретичні знання та практичні навички для вирішення конкретних гідрологічних завдань і вправ.