Спеціальність: 162 Біотехнологія та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Радченко Людмила Сергіївна, кандидат історичних наук, асистент кафедри міжнародних відносин та суспільних наук.
Анотація: У ході вивчення дисципліни «Історія української державності» студенти мають виважено оцінювати роль суб’єктивних і об’єктивних чинників в історичному процесі, подіях і явищах вітчизняної історії; системно аналізувати основні етапи розвитку державності українського народу та використовувати одержані знання для аналізу сучасних проблем державно-політичного та національно-культурного життя України.