Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ECTS: 4.
Лектор: Єременко Олександр Іванович, доцент кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.
Викладач: Скібчик Володимир Іванович, старший викладач кафедри охорони праці та та біотехнічних систем у тваринництві.
Анотація: Метою курсу є набуття знань та умінь для здійснення ефективної професійної діяльності майбутніх фахівців з дотриманням вимог безпеки праці, забезпечення раціонального управління охороною праці на автотранспортних підприємствах, формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку на виробництві, усвідомлення необхідності виконання заходів з охорони праці на робочих місцях.

Рік останньої атестації: 2021