Спеціальність:  162 «Біотехнології та інженерія» ОС: Бакалавр ECTS: 3.  

Лектор: Вагалюк Людмила Володимирівнадоцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю, кандидат сільськогосподарських  наук

Анотація:"Екологія" як навчальна дисципліна полягає у формуванні студентів необхідної бази знань з теоретичних і практичних питань сучасної екології, опануванні та засвоєнні студентами основних понять, принципів та законів екології, розумінні механізму впливу антропогенних факторів на стан навколишнього середовища, формуванні системи знань про основні закономірності взаємодії людини і природи; взаємозв’язки між живими організмами та компонентами біосфери, причини виникнення та шляхи подолання екологічних проблем, формування екологічного світогляду.