Спеціальність:  162 «Біотехнології та інженерія» ОС: Бакалавр ECTS: 3.  

Лектор:  Вагалюк Людмила Володимирівнадоцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю, кандидат сільськогосподарських  наук

Анотація:"Прикладна екологія" як навчальна дисципліна необхідна для оволодіння та засвоєння студентами загальнотеоретичних знань основ прикладної екології, усвідомленні її значенні для розвитку суспільства і біотехнологічної діяльності.  Формування у майбутніх фахівців теоретичних та практичних навичок у галузі одержання інформації щодо поточного екологічного стану, параметрів навколишнього середовища, оцінки рівня техногенного навантаження на навколишнє природне середовище.