Спеціальність: 035.43 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька»

ОС: Бакалавр. Семестр 2. ECTS 2

Викладач: Скокова Марина Сергіївна, асистент кафедри іноземної філології і перекладу.

Анотація: Курс спрямований на оволодіння граматичною системою іноземної мови, формування умінь щодо розпізнавання, розуміння та відтворення граматичних форм усно та письмово.