Спеціальність: 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська. 

ОС: БакалаврСеместр: 4. ECTS8 (55).

Викладач: Стрілець Валентина Василівна, канд. пед. наук, доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

Анотація: Курс спрямований на розвиток англомовної комунікативної компетентності в читанні, аудіюванні, говорінні, письмі й перекладі на рівні В2+