Спеціальність: 201 "Агрономія". ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 2 (4).
Лектор: Яценко Олександр Віталійович, к.с.-г. н, доцент кафедри годівлі тварин і технології кормів
Викладач: Яценко Олександр Віталійович, к.с.-г. н, доцент кафедри годівлі тварин і технології кормів
Анотація: Метою курсу є формування системи знань стосовно основних аспектів технології виробництва продукції тваринництва. Висвітлено питання основ розведення сільськогосподарських тварин, їх нормованої годівлі, а також основні параметри технологічних процесів виробництва молока, яловичини, свинини та продукції птахівництва.