Автор доцент Чомахашвілі Олена Шотаєвна
Спеціальність 206 – Садово-паркове господарство
Освітній ступінь Бакалавр
Семестр 4
Кількість кредитів 3
Анотація Дисципліна Правова культура особистості вивчає базові юридичні категорії, розглядає особливості основних галузей права України, підвищує рівень правових знань студентів, їх правосвідомості та правової культури. Це можливо лише за умови повсякденного, професійно-організованого навчання та виховання, що здійснюються під час проведення лекційних та практичних занять, а також у процесі самостійного вивчення навчального матеріалу.