ОС – Бакалавр Спеціальність 162 Біотехнологія та біоінженерія
Рік навчання ___1____, семестр __2____
Кількість кредитів ЄКТС 3,0
Автор: Несвідомін Андрій Вікторович, к.т.н., доцент кафедри  нарисної геометрії, комп`ютерної графіки та дизайну  
Анотація
Інженерна і комп’ютерна графіка є загально інженерною навчальною дисципліною, що покладена в основу інженерної освіти. Предметом дисципліни є побудова і читання креслень, ескізів, технічних рисунків і схем, які є графічними засобами фіксування, збереження та передавання технічної інформації в процесі її розробки і реалізації. Знання, вміння і навички, набуті при вивченні інженерної графіки, набувають розвитку протягом всього навчального процесу при виконанні курсових та дипломних проектів, і є необхідними фахівцю в наступній інженерній діяльності. Графічні методи та закони, що вивчаються в дисципліні, разом з математичним апаратом, складають основу розробки графоаналітичних методів для вирішення широкого кола технічних завдань