Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ESTS: 3.
Автор: Грисюк Сергій Миколайович, канд. с.-г. наук, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: Програмою курсу передбачено надання студентам знань щодо безпечного ведення сільського господарства в умовах радіоактивного забруднення територій внаслідок аварії на ЧАЕС. Сучасне обладнання та прилади для оцінки рівня радіоактивного забруднення ґрунту та сільськогосподарської продукції. Методи та технології зменшення надходження радіонуклідів в продукцію тваринництва та рослинництва. Технологічна переробка сільськогосподарської сировини з метою отримання екологічно безпечних продуктів харчування.