Спеціальність: 201 Агрономія; ОС: Бакалавр; Семестр: 6; ECTS: 4

Лектор: Калівошко Микола Федотович,  к.с.г.н., доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища

Викладач: Скібчик Володимир Іванович, к.т.н., старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Анотація. Метою курсу є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з опанування знань, умінь і навичок створювати безпечні умови життя і діяльності у середовищі перебування.