Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5. Кількість тижнів: 6. Підсумкова атестація: Залік.
Керівник: Смолій Вікторія Миколаївна, доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних систем та технологій.
Анотація: Виробнича практика присвячена систематизації, закріпленню і розширенню теоретичних і практичних знань студента, набутих в попередні періоди навчання, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та інструментальними засобами у галузі інформаційних технологій, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах.