Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ECTS: 2.
Автор: Козловська Ганна Володимирівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою дисципліни є пізнання студентами морфології, фізіології, генетики мікроорганізмів, їх ролі в кругообігу речовин, у патології людини, тварин і рослин, а також опанування методів лабораторної діагностики бактеріальних захворювань тварин.

Рік останньої атестації: 2016