Курс створено для студентів ЗФН (скороченого терміну навчання) 

                                   студентів ЗФН (скороченого терміну навчання) 

                                   міжкафедральної навчальної лабораторії (ЛУБНИ)

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство

ОС: Бакалавр

Семестр: 4,5 ЄКТС: 7

Автори: 

Суханова Ольга Анатоліївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну;
Кушнір Анатолій Іванович - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.


Анотація: 

Садово-паркове будівництво є важливою складовою частиною у загальному комплексі містобудування та міського господарства. Включає коло різноманітних за ступенем складності питань пов’язаних із проектуванням, будівництвом, експлуатацією садово-паркових об’єктів, створенням, формуванням і утриманням важливої їх складової – декоративних насаджень. Садово-паркове будівництво це складний комплекс заходів, які передбачають вирішення різноманітних задач правового, агротехнічного, естетичного, організаційного, експлуатаційно-господарського, економічного характеру, направлених на створення садово-паркових об’єктів різноманітного призначення.