Спеціальність:  162 «Біотехнології та біоінженерія».  ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 7.

Лектор:  Стародуб Микола Федорович, д.б.н, професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського

Викладач: Таран Оксана Петрівна, к.б.н., старший викладач, Заїка Євген Вікторович, старший викладач

Анотація: Мета дисципліни - формування у студентів знань фундаментальної теоретичної бази із загальної та молекулярної генетики, освоєння практичних методів генетики,  висвітлення сучасного уявлення про структурну організацію нуклеїнових кислот, генетичного апарату клітини, будови та функціонування генів у прокаріотів і еукаріотів, ознайомлення із новітніми напрямками розвитку і практичного використання молекулярної генетики.