Спеціальність: 201 Агрономія

ОС: Бакалавр.

Семестр: 2.

ЄКТС: 1.

 

Автори: Павлов Олександр Сергійович – старший викладач кафедри землеробства та гербології, кандидат с.-г. наук

 

Анотація: розглядаються питання наукових основ землеробства, проектування раціональних сівозмін, систем ресурсозберігаючого обробітку ґрунту та протиерозійних заходів, особливостей ведення систем промислового, ґрунтозахисного, екологічного, біологічного землеробства і землеробства на забруднених територіях.