Спеціальність: 035 Філологія (Переклад). ОС: Бакалавр. Семестри: 2, 3. ECTS:  4.
Лектор:  Сидорук Галина Іванівна, канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Викладач: Сидорук Галина Іванівна, канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.

Анотація: Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до перекладознавства» є ознайомлення студентів з історією розвитку і становлення перекладу як науки, специфікою професії перекладача і її відмінністю від інших видів професійної діяльності, шляхами досягнення професіоналізму, одиницями перекладу та лінгвістичними трансформаціями, культурою мови і способами самостійної підготовки до подальшої ефективної професійної діяльності.
П21