Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); ∙071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); ∙072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); ∙073 Менеджмент; ∙075 Маркетинг; ∙122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології; ∙123 Комп’ютерна інженерія; ∙151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; ∙187 Деревообробні та меблеві технології; ∙205 Лісове господарство; ∙206 Садово-паркове господарство; ОС: Бакалавр. Семестр: 1, 3. ECTS: 2.
Автор: Піскунова Лариса Едуардівна – доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Рік останньої атестації: 2016