Метою дисципліни «Вступ до фаху» є отримання студентами знань, які необхідні для формування чіткого розуміння професії менеджер у сучасній організації та виконання службових обов'язків майбутніми фахівцями. Основні завдання вивчення дисципліни «Вступ до фаху»: - сформувати у студентів сучасне мислення та комплекс спеціальних знань у галузі менеджменту в економічних системах; - сформувати у студентів чітке уявлення про обрану спеціальність; - висвітлити характерні особливості, основні складові, принципи та методи підготовки фахівців з менеджменту; - сформувати основі професійні навички з управління; - надати студентам знання щодо найкращих практик управління підприємствами в Україні та світі