Спеціальність:162- Біотехнології та біоінженерія.  ОС: Бакалавр. Семестр:  3. ECTS: 7.
Лектор:  Хижан Олена Ісаївна, канд. хім. наук, доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.
Викладач: Ковшун Лідія Олександрівна,  
доктор технічних наук, професор  кафедри загальної, органічної та фізичної хімії..
Анотація:
Курс фізичної і колоїдної хімії спрямований на те, щоб дати чіткі уявлення про теоретичні і експериментальні основи науки, визначаючи її особливу роль як міждисциплінарної науки, яка синтезує знання суміжних розділів хімії, фізики, біології та інших природознавчих наук.