Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3. Кількість тижнів: 4.
Викладачі: Ковтун Олена Анатоліївна - канд. екон. наук, доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Дергач Анна Вадимівна - канд. наук з держ. управління, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Гавриш Оксана Миколаївна - канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: ...