Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 2. Кількість тижнів: 4.
Викладач: Чорненька Людмила Миколаївна - канд. екон. наук, ст. викладач кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: ...