Головною метою навчальної дисципліни «Економіка світового сільського господарства» є підготовка фахівців «нової генерації», які були б здатні орієнтуватись в актуальних проблемах глобальної продовольчої системи.