Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Березовська Л.О. - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Міжнародна комерція» є формування у студентів розуміння закономірностей, логіки та механізмів міжнародної комерції, об’єктивних законів і принципів її розвитку; забезпечення отримання знань і практичних навичок про умови, форми, методи, основний інструментарій міжнародної економічної взаємодії та про сучасні форми організації та методи міжнародного обміну товарами й послугами, а також укладання міжнародних комерційних контрактів.

Рік останньої атестації: 2022