Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 1 (4).
Автор: Мазуренко Богдан Олександрович - асистент кафедри рослинництва.
Анотація: Лекційний курс присвячений вивченню особливостей с.г. виробництва в галузі рослинництва та факторів, що на нього впливають. Практичний курс сфокусований на вивченню біологічних особливостей та різно­ма­ніттю с.г. культур. Курс розроблено з враху­ва­нням необхідності застосування отриманих знань для спеціа­лістів еконо­мічного профілю та галузі управління.
Annotation: Lecture course focused in features of agriculture in crop production and factors affected them. Practical course focused in study of biological features and species diversity.