Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Тихенко Руслан Вікторович, доцент кафедри управління земельними ресурсами.