Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4

Автор: Грисюк Сергій Миколайович, канд. с.-г. наук, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.

Анотація. Дисципліна «Радіаційна безпека» є вибірковим компонентом за спеціальністю «Екологія». Метою курсу є формування у студентів знань щодо визначення радіаційної небезпеки від об'єктів, де використовуються джерела іонізуючого випромінювання висококваліфікованої оцінки дії на різні категорії населення іонізуючого випромінювання і заходи захисту від нього, особливості гігієни праці при виконанні робіт на забруднених радіонуклідами територіях.