Спеціальність:  162 «Біотехнології та біоінженерія». ОС: Магістр. Семестр:  1. ECTS: 4.
Автор:  Таран Оксана Петрівна, к.б.н., старший викладач кафедри екобіотехнології та біоенергетики

Анотація: Курс  «Біоінформатика та біологічна статистика»  націлений на  формування у студентів знань про отримання, зберігання, організацію, аналіз, інтерпретацію та використання біологічної інформації. Метою курсу також є вивчення основних методів статистичного аналізу експериментального матеріалу і оцінки його достовірності, розвиток вміння застосовувати математичну статистику для виявлення існуючих закономірностей в різних областях біології, планування біологічного експерименту та формування  узагальнень і висновків  із застосуванням методів біологічної статистики.