Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Паламарчук Світлана Петрівна - доцент кафедри  екології агросфери та екологічного контролю
Анотація: